Over Salon Bertine

Vanaf 1997 heeft “Bertine” zich, in eerste instantie als kapsalon, gespecialiseerd in service aan ouderen. In 2007 vond uitbreiding van het aanbod plaats en maken ook een schoonheidsspecialiste en pedicure deel uit van het huidige aanbod van “Bertine”.

Visie

Het management van “Bertine” wil vanuit een persoonlijk gevoelde betrokkenheid bij de doelgroep, haar werkzaamheden (doen) verrichten. Persoonlijke verzorging wordt hierbij niet als een louter technisch gebeuren gezien, maar meer dan dat, wordt aandacht geschonken aan het sociaal aspect in het algemeen en het persoonlijk contact in het bijzonder.
“Bertine” wil, vanuit haar heel specifieke invalshoek, een bijdrage leveren aan het welbevinden van ouderen en mensen met een beperking. Een goede uiterlijke verzorging kan het zelfbeeld, met name van mensen die tot de doelgroep behoren, versterken en zo de eigenwaarde doen toenemen. Hierop zal het handelen van de medewerkers van “Bertine” steeds gericht zijn.

Garantstelling

“Bertine” is een specialist op het gebied van uiterlijke verzorging voor ouderen en mensen met een beperking. Een persoonlijke benadering staat, samen met het leveren van kwaliteit en continuïteit van het aanbod, hoog in het vaandel. “Bertine” staat dan ook garant voor gemotiveerde medewerkers die zich met hart en ziel betrokken voelen bij deze specifieke doelgroep.

Meedenken en samenwerken

“Bertine” wil aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze wil, kan en zal hierbij ook een zorgvuldig gesprekspartner zijn van andere partijen die zich ook vanuit een welomschreven visie, richten op de doelgroep ouderen en mensen met een beperking.

Naast een gerichtheid op de klant, is er ook een specifieke gerichtheid op de organisatie. Dit blijkt onder andere uit:
- de bereidheid om een commerciële huurprijs per m² te betalen,
- heldere contractuele afspraken te maken, bij voorkeur met een meerjarige looptijd,
- de bereidheid tot overname van vakgerichte medewerkers,
- een flexibele opstelling en een open communicatie

Salon Bertine, de perfecte partner in uw zorginstelling!

Met hart en ziel betrokken bij de doelgroep worden producten aangeboden tegen een, voor de klant, aantrekkelijke prijs en leveren we kwaliteit en continuïteit van zorg.

Ontdek de Voordelen

De diensten van Salon Bertine

Kapper

Onze belangrijkste tak in de zorg is de kapsalon ook wel zorgkapper genoemd. In elk van onze locaties is dit het primaire stukje wat wij aanbieden.

Pedicure

Als uitbereiding op onze diensten verzorgen wij ook pedicure op de locaties. De cliënten kunnen hiermee compleet verzorgd worden voor de nagels en handen.

Schoonheid

En uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid tot het bezoeken van een schoonheidsspecialiste. Hiermee hebben we 3 specialisaties onder 1 dak.