De hoge vijf


Wij stellen aan u voor onze partner De Hoge Vijf

Zoveel mogelijk zelfstandig wonen met aangepaste ondersteuning: dát is het succes van je nieuwe thuis in onze woonzorgcentra. In Campus Banneux zijn er 120 woongelegenheden en in Campus Stadspark 150 kamers. Je krijgt er een comfortabele kamer. Maar nog veel belangrijker, ook de ultieme kans voor leuke babbels met je medebewoners in de snoezelruimte, cafetaria, zithoeken, kine- en ergolokalen, kapsalon en pedicurekamer. Je enthousiaste ploeg medewerkers garandeert elke dag een lach op je gezicht. Hartelijk welkom.

Bezoek de website: hasselt.be/nl/woonzorgcentrum-hogevijf-ocmw-hasselt