Verpleeghuis Bergweide


Wij stellen aan u voor onze partner Verpleeghuis Bergweide

Uitgangspunt op onze visie op zorg is de mens die in alle fasen van het leven niet alleen vrij en gelijk is, maar ook behoeftig, kwetsbaar, afhankelijk en sterfelijk. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het menszijn. Op oudere leeftijd en soms zelfs eerder kan deze kwetsbaarheid zulke vormen aannemen dat men afhankelijk wordt van professionele zorg. De beheersing van het eigen leven komt onder druk te staan. Dat maakt de mens kwetsbaar in zijn vrijheid en autonomie, en opent tegelijk de weg naar de ander om de bestemming in het leven te bereiken. Zonder het ontvangen en geven van zorg is geen leven mogelijk. Menszijn is om te beginnen een geschonken mogelijkheid. Elk mens zou gezien moeten worden, zich erkend mogen weten en dat maakt mensen verantwoordelijk voor elkaar.

Bezoek de website: verpleeghuisbergweide.nl