Vivantes


Wij stellen aan u voor onze partner Vivantes

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om, ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven. Daarbij woont u ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen. Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen met ons en uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

Bezoek de website: vivantes.nl